A MASONERÍA

noviembre 16, 2009 a las 9:25 pm | Publicado en 1ª trimestre, A mesoneria; AyC | Deja un comentario
 PLANTA DE ANÁLISE E COMENTARIO DE TEXTO HISTÓRICOTEXTO PROPOSTO: “A MASONERÍA”

A masonería é un dos fenómenos máis interesantes e significativos da época da Ilustración. Tratábase dunha sociedade secreta que tiña grupos en varios países de Europa, chamados loxias e á que pertenceron persoas moi importantes da súa época, científicos, filósofos, músicos e tamén reis. Esta organización tiña a súa orixe nos gremios de canteiros e arquitectos da Idade media, que conservaban celosamente segredos do seu oficio; no ano 1717, catro destes gremios que aínda existían en Londres agrupáronse nunha sociedade filosófica que pronto se espallou por toda a Europa ilustrada.

Os masóns pretendían mellora-las costumes e a sociedade a través dunha nova mentalidade baseada na razón, na igualdade e na liberdade…Os masóns rexeitaban a relixión tradicional e crían nun Deus universal, común a tódalas relixións, que chamaban “O Grande Arquitecto do Mundo”

 

CLASIFICACIÓN.-
HISTÓRICO   HISTORIOGRÁFICO  x Polo afastamento do autor ou non, respecto dos feitos narrados
PÚBLICO  x PRIVADO   Pola condición ou non, de político ou intelectual do autor
TEMÁTICA.-
POLÍTICA   ECONÓMICA   SOCIAL  x OUTRAS  
Citas que xustifican a temática do documento.-  ” Tratábase dunha sociedade secreta”, “á que pertenceron persoas”,”agrupáronse nunha sociedade filosófica”….
COORDENADAS TEMPORAIS.–  comezos do S.XVIII (no texto dicese en 1717) COORDENADAS ESPACIAIS.- Europa
AUTOR INDIVIDUAL  X AUTOR COLECTIVO   AUTOR INSTITUCIONAL  
IDENTIDADE DO AUTOR.-  Descoñecido
IDEAS PRINCIPAIS (convertidas en titulares alternativos ao do propio documento):   1ª paragrafo; “A masonería é un dos fenómenos máis interesantes e significativos da época da Ilustración.” Poñeriamos de título : “Un dos fenomenos máis interesantes e significativos da época da Ilustración.”2ª paragrafo; “Os masóns pretendían mellora-las costumes e a sociedade a través dunha nova mentalidade baseada na razón, na igualdade e na liberdade…”. Poñeriamos de título: “Unha nova mentalidade baseada na razón, na igualdade e na liberdade”
ANÁLISE DO TEXTO (Subraiado do texto proposto con anotacións marxinais).-    -1ª paragrafo; liñas 1-3; “A masonería é un dos fenómenos máis interesantes e significativos da época da Ilustración-1ª paragrafo; liñas 3-4; “Tratábase dunha sociedade secreta que tiña grupos en varios países de Europa.”

-1ª paragrafo; liñas 5-6: ” …pertenceron persoas moi importantes da súa época, científicos, filósofos, músicos e tamén reis.”

-2ª paragrafo; liñas 1-4; “Os masóns pretendían mellora-las costumes e a sociedade a través dunha nova mentalidade baseada na razón, na igualdade e na liberdade…”

COMENTARIO EXTERNO (Suxire posibeis temas. Elabora un indice y cita fonte de información ).-

Crea un blog o un sitio web gratuitos con WordPress.com.
Entries y comentarios feeds.